Ο δικτυακός τόπος της ΒΚΠ έχει αλλάξει. Μεταφερθείτε στη νέα διευθυνσή μας http://library.upatras.gr.
 • English
 • Εκπαίδευση χρηστών

  Εκπαιδευτικό υλικό

  cover-libraryguide
  Βρείτε όλο το εκπαιδευτικό υλικό που σας παρέχει η Βιβλιοθήκη σε μια σελίδα!

  Η ΒΚΠ έχοντας έγκαιρα διαγνώσει τη σημασία και την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη των χρηστών, έχει αναπτύξει ένα ευρύ πρόγραμμα εκπαίδευσης και υποστήριξης των χρηστών της με βασικούς στόχους:

  • την ενημέρωση των χρηστών γύρω από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις δυνατότητές τους
  • την εκπαίδευση των χρηστών στη χρήση και λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών, και
  • την υποστήριξη των χρηστών στην αντιμετώπιση τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων

  Το πρόγραμμα εκπαίδευσης υλοποιείται από Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών και αναβαθμίζεται συνεχώς ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών. Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες και υλικό:

  Ξεναγήσεις

  Απευθύνονται κυρίως σε ομάδες φοιτητών και γίνονται κατόπιν συνενοήσεως με τα Τμήματα στους χώρους της Βιβλιοθήκης. Οι ξεναγήσεις μπορεί να είναι γενικής φύσεως (συλλογές ΒΚΠ, κτίριο) ή να επικεντρώνονται σε γνωστικά αντικείμενα ενός Τμήματος. Παράλληλα με την ξενάγηση υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης των υπηρεσιών που προσφέρει η ΒΚΠ και του τρόπου λειτουργίας της.

  Οι ξεναγήσεις προσφέρονται και σε σχολεία, της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

  Πληροφορίες

  • Γιάννης Τσάκωνας, 2610 962844, john@lis.upatras.gr

  Σεμινάρια Βιβλιογραφικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης

  Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες, που παρακολουθούν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή βρίσκονται στα πρώτα στάδια της διδακτορικής τους διατριβής, να κάνουν σωστή αναζήτηση, χρήση και εκμετάλλευση του βιβλιογραφικού υλικού για την καλύτερη, πιο ολοκληρωμένη και ταχύτερη επίτευξη του σκοπού τους.

  Παράλληλα, με το πρόγραμμα αυτό, η ΒΚΠ έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τους συμμετέχοντες για το σχετικό υλικό που διαθέτει (βιβλία, περιοδικά, βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά κλπ) και πως αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί (χρήση OPAC, πλοήγηση στις ιστοσελίδες της ΒΚΠ και χρήση των δικτυακών υπηρεσιών, χρήση των βάσεων δεδομένων κλπ.)

  Το σεμινάριο γίνεται κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής του/των ενδιαφερομένου/ων στο αρμόδιο προσωπικό της Μονάδας Πληροφόρησης & Εκπαίδευσης / Υποστήριξης Χρηστών. Το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές μεταπτυχιακών τμημάτων ή σε υποψήφιους διδάκτορες και έχει μέση διάρκεια μία (1) ώρα.

  Το ίδιο σεμινάριο διευρυμένο σε περιεχόμενο και χρονική διάρκεια μπορεί να υλοποιηθεί κατόπιν σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε συνενόηση με τα υπεύθυνα μέλη ΔΕΠ των τμημάτων.

  Πληροφορίες

  • Γιάννης Τσάκωνας, 2610 962844, john@lis.upatras.gr

  Σεμινάρια χρήσης συγκεκριμένων ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης

  Σεμινάρια στην χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών πηγών μπορούν να γίνονται κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο προσωπικό της ΒΚΠ. Στα σεμινάρια αυτά μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει και να εκπαιδευτεί στον τρόπο χρήσης ή/και αναζήτησης δεδομένων στις παρακάτω βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικές πηγές και εργαλεία πληροφόρησης

  Mendeley

  Το Mendeley είναι ένα διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών που σας επιτρέπει να δημιουργείτε, να διαχειρίζεστε και να εισάγετε στα κείμενα και τις εργασίες σας βιβλιογραφικές αναφορές. Επίσης σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγετε εγγραφές από τις διάφορες βάσεις δεδομένων της ΒΚΠ και να τις εισάγετε σε μια προσωπική βάση βιβλιογραφικών εγγραφών.

  Πληροφορίες

  • Γιάννης Τσάκωνας, 2610 962844, john@lis.upatras.gr

  Web of Science (WoS)

  Ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα το οποίο δίνει δυνατότητα πρόσβασης και αναζήτησης στις τρεις βασικές βάσεις δεδομένων, α) Science Citation Index Expanded 1970 – σήμερα, β) – Social Science Citation Index 1970 – σήμερα, γ) Arts & Humanities Citation Index 1975 – σήμερα. Τα Citation Indexes είναι τα πληρέστερα ευρετήρια αναφορών, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στους ερευνητές, εκτός από τις βιβλιογραφικές πληροφορίες για κάποιο θέμα, να αναζητήσουν και πόσες φορές κάποιο άρθρο τους έχει αναφερθεί σε άλλες επιστημονικές εργασίες.

  Πληροφορίες

  • Πάνος Γεωργίου, 2610 969623, panos@lis.upatras.gr

  Προηγούμενα προγράμματα

  Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email