Σημερινό ωράριο εξυπηρέτησης: από 08:00 έως 21:00
 • English
 • Έρευνα – Ανάπτυξη

  Έργα βιβλιοθήκης

  Έρευνες χρηστών

  Στα πλαίσια της συνολικής προσπάθειας και των διαδικασιών αποτίμησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΒΚΠ στους χρήστες της και την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, η ΒΚΠ έχει θεσμοθετήσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιοδικών έρευνων χρηστών για την καταγραφή και υπολογισμό διαφόρων χρήσιμων στατιστικών στοιχείων και δεικτών που αφορούν:

  • την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • τη διείσδυση της ΒΚΠ στον πληθυσμό του Πανεπιστημίου Πατρών
  • τη σημασία και την επίδραση των υπηρεσιών της ΒΚΠ στο έργο των χρηστών
  • τη χρήση των υπηρεσιών
  • τις προσδοκίες των χρηστών

  Μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί οι παρακάτω έρευνες χρηστών:

  Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email