Ο δικτυακός τόπος της ΒΚΠ έχει αλλάξει. Μεταφερθείτε στη νέα διευθυνσή μας http://library.upatras.gr.
 • English
 • Κανόνες λειτουργίας

  Τη ΒΚΠ έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν:

  • Τα μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) του ΠΠ
  • Οι φοιτητές (Φ) του ΠΠ
  • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες (ΜΦ) του ΠΠ
  • Το υπόλοιπο προσωπικό του ΠΠ
  • Εξωτερικοί χρήστες (ΕΧ), δηλαδή οποιοδήποτε άλλο άτομο της ευρύτερης κοινότητας που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το υλικό ή τις υπηρεσίες της ΒΚΠ για τις ερευνητικές του ανάγκες.
  • Άνεργοι (ΕΞ-Α), οι οποίοι μπορούν να εκδόσουν κάρτα εξωτερικού χρήση, δίχως την καταβολή του εφάπαξ ποσού των 30 € με την επίδειξη έγκυρης κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ. Η διάρκεια της κάρτας χρήστη είναι ετήσια και γίνεται τακτικός έλεγχος της ισχύος της κάρτας ανεργίας.
  • Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών (ΑΠ), οι οποίοι μπορούν να διατηρούν την κάρτας χρήστη με ετήσια διάρκεια. Οι απόφοιτοι μπορούν να κατέχουν κάρτα χρήστη Βιβλιοθήκης, αλλά χάνουν την ιδιότητα εάν μεσολαβήσει ένα έτος αδράνειας της. Εν συνεχεία, εάν επιθυμούν την επανεγγραφή τους, εγγράφονται στη Βιβλιοθήκη ως ΕΧ.
  • Μέλη άλλων ακαδημαϊκών κοινοτήτων (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, ερευνητές) με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ενεργή κάρτα χρήστη στη Βιβλιοθήκη του οικείου τους Ιδρύματος. Η διάρκεια της κάρτας αυτής είναι ετήσια και ενεργοποιείται ή ανανεώνεται αφού προηγηθεί επικοινωνία με τη βιβλιοθήκη του Ιδρυματός τους.

  Για την χρήση των υπηρεσιών της ΒΚΠ απαιτείται η εγγραφή των χρηστών και η απόκτηση της «Κάρτας Χρήστη». Μπορείτε να εκδόσετε τη Κάρτα Χρήστη συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση. Η εγγραφή στη ΒΚΠ δηλώνει ότι ο χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΒΚΠ. Εάν δεν είστε σίγουροι για τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας, μπορείτε να ζητήσετε διευκρινήσεις από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

  Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού, και να σέβονται το χώρο καθώς και τους συναδέλφους τους. Οι χρήστες έχουν χρέος να είναι προσεκτικοί στον τρόπο χρήσης του υλικού και του εξοπλισμού. Οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικού αποκαθίσταται ή αποζημιώνεται από τον χρήστη που την προκάλεσε.

  Τα βιβλία που χρησιμοποιούνται εντός του χώρου της ΒΚΠ, πρέπει μετά τη χρήση τους να τοποθετούνται στα διαθέσιμα για αυτό τον σκοπό καροτσάκια, τα οποία βρίσκονται δίπλα από τις εξόδους των αναγνωστηρίων. Το προσωπικό της ΒΚΠ θα τα επανατοποθετήσει στην σωστή θέση τους.

  Οι χρήστες πρέπει να αφήνουν τσάντες, παλτά, κλπ στο βεστιάριο. Στους χώρους κοινού της ΒΚΠ δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και κατανάλωση τροφίμων ή ροφημάτων, καθώς και το κάπνισμα. Επίσης δεν επιτρέπεται η πρόκληση θορύβων από τα κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές.

  Συμβουλευτείτε επίσης τα παρακάτω:

  Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email