Ο δικτυακός τόπος της ΒΚΠ έχει αλλάξει. Μεταφερθείτε στη νέα διευθυνσή μας http://library.upatras.gr.
 • English
 • Έντυπες πηγές

  Γνωρίζετε ότι…

  μπορείτε να αναζητήσετε τις έντυπες συλλογές μας μέσα από το Νηρέα, τον κατάλογο της ΒΚΠ;Λογότυπο Νηρέα

   

  Η ιστοσελίδα αυτή περιγράφει συνοπτικά τις έντυπες συλλογές της ΒΚΠ. Παράλληλα μπορείτε να ενημερωθείτε για το πως είναι ταξιθετημένες οι συλλογές αυτές και πως κατανείμονται στα επίπεδα του κτιρίου της ΒΚΠ.

  Συλλογές

  Κύρια Συλλογή Βιβλίων & Οπτικοακουστικού υλικού

  Η ΒΚΠ διαθέτει μια πλούσια συλλογή εντύπων βιβλίων που καλύπτουν τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες της πανεπιστημιακής κοινότητας. Η κύρια συλλογή της (ΒΣ) εκτείνεται στον πρώτο και δεύτερο όροφο του κτιρίου. Η συλλογή αυτή υποδιαιρείται σε μικρότερες συλλογές, όπως για παράδειγμα η συλλογή πληροφοριακού υλικού (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, εγχειρίδια, μονογραφίες, σειρές μονογραφιών κλπ), η συλλογή βιβλίων μεγάλου σχήματος και η συλλογή πολλαπλών αντιτύπων, οι οποίες βρίσκονται σε ειδικά ράφια στον πρώτο όροφο.

  Διδακτορικές Διατριβές

  Η ΒΚΠ διατηρεί στην συλλογή της διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών ή σε άλλα Πανεπιστήμια της χώρας. Οι διατριβές αυτές, οι οποίες μπορούν να αναζητηθούν κυρίως μέσα από τον κατάλογο της βιβλιοθήκης Νηρέα, αλλά και μέσα από το ιδρυματικό αποθετήριο Νημερτής, βρίσκονται στο βιβλιοστάσιο διδακτορικών διατριβών στο ισόγειο της ΒΚΠ.

  Δωρεές

  Η ΒΚΠ φιλοξενεί στους χώρους της συλλογές βιβλίων που δωρήθηκαν από επιφανείς συμπολίτες μας. Η κυριότερη εξ αυτών, η Βιβλιοθήκη Γενικής Παιδείας Β.Β. Αντωνόπουλου είναι αναζητήσιμη μέσω του καταλόγου της ΒΚΠ Νηρέα, ενώ σταδιακά καταλογογραφούνται και οι υπόλοιπες. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις Δωρέες στη σχετική ιστοσελίδα.

  Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης

  Η ΒΚΠ φιλοξενεί επίσης έντυπες συλλογές με άξονα την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τη νομολογία της, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κέντρου Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική ιστοσελίδα.

  Ταξινόμηση & Ταξιθέτηση Υλικού

  Σε κάθε βιβλιοθήκη κάθε τεκμήριο της συλλογής ταξινομείται με βάση ένα συγκεκριμένο ταξινομικό σύστημα, ώστε να μπορούν οι χρήστες να το αναζητούν και να το εντοπίζουν με ευκολία. H επιλογή του ταξινομικού συστήματος εξαρτάται από τον χαρακτήρα και τον τύπο της βιβλιοθήκης, καθώς επίσης και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε αυτήν.

  Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών έχει υιοθετήσει το δεκαδικό ταξινομικό σύστημα DEWEY. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό η γνώση κατανέμεται σε αριθμούς από το 000-999.

  Για τη βοήθεια των χρηστών έχουν αναρτηθεί σε κεντρικά σημεία του κτιρίου της ΒΚΠ πίνακες με τις δέκα κατηγορίες του συστήματος ταξινόμησης Dewey. Στις επόμενες παραγράφους δίνονται μερικές πρακτικές οδηγίες εντοπισμού των βιβλίων ανάλογα με την σχολή σας και την θεματική κατηγορία που σας ενδιαφέρει.

  Κάτοψη πρώτου ορόφου ΒΚΠ

  Σχολή Θετικών Επιστημών

  Τα βιβλία σχετικά με θέματα βιολογικών επιστημών βρίσκονται στις κατηγορίες 570-579, ενώ βιβλία των άλλων κλάδων που σχετίζονται με την βιολογία, βρίσκονται και σε άλλες κατηγορίες, π.χ. της ανοσολογίας στο 616.079, της γεωργίας στο 630, της τεχνολογίας τροφίμων στο 664 κλπ.

  Τα βιβλία σχετικά με την επιστήμη της χημείας βρίσκονται στις κατηγορίες 540-549, ενώ βιβλία της χημικής τεχνολογίας βρίσκονται στις κατηγορίες 660-669. Τα βιβλία της επιστήμης της φυσικής και των συναφών τομέων βρίσκονται στους αριθμούς 520-539 και σε όλες τις δεκαδικές υποδιαιρέσεις τους.

  Τα βιβλία της γεωλογίας και των συναφών τομέων βρίσκονται στους αριθμούς 550-569 και σε όλες τις δεκαδικές υποδιαιρέσεις τους, ενώ βιβλία της χημείας και της φυσικής που σχετίζονται με την γεωλογία βρίσκονται στην κατηγορία 540, π.χ. της κρυσταλλογραφίας στο 548, ορυκτολογίας στο 549 κλπ.

  Τα βιβλία των μαθηματικών και όλων των συναφών τομέων τους βρίσκονται στους αριθμούς 510-519 και σε όλες τις υποδιαιρέσεις τους. Από το 2003, με την μετακόμιση της ΒΚΠ στο νέο κτίριο,  η συλλογή των μαθηματικών ενσωματώθηκε στην πληρέστερη συλλογή της καταργηθείσας βιβλιοθήκης του Μαθηματικού Τμήματος. Η επιστήμη των υλικών ως διεπιστημονική περιοχή περιλαμβάνει τους ευρύτατους τομείς των βασικών θετικών επιστημών. Αυτοί είναι κατά κύριο λόγο οι τομείς της Φυσικής (520-539), της Χημείας (540-549), της Βιολογίας (570-579), της Γεωλογίας, αλλά και τα Μαθηματικά (510-519).

  Κάτοψη δευτέρου ορόφου ΒΚΠ

  Πολυτεχνική Σχολή

  Τα βιβλία των μηχανολόγων μηχανικών και των ηλεκτρολόγων μηχανικών βρίσκονται στο 620 και τις δεκαδικές υποδιαιρέσεις τους. Στην ίδια κατηγορία (620) βρίσκονται βιβλία μηχανικής, ενώ τα βιβλία της αρχιτεκτονικής βρίσκονται στο 720 και τις δεκαδικές υποδιαιρέσεις τους. Τέλος τα βιβλία της επιστήμης των υπολογιστών βρίσκονται στο 004-006.

  Σχολή Επιστημών Υγείας

  Τα βιβλία σχετικά με θέματα ιατρικών επιστημών βρίσκονται στις κατηγορίες 610-619, ενώ βιβλία της χημείας και της βιολογίας που σχετίζονται με τις ιατρικές επιστήμες βρίσκονται στις κατηγορίες 540 και 570 αντίστοιχα, π.χ. της βιοχημείας στο 572.

  Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

  Οι ανθρωπιστικοί και κοινωνικοί κλάδοι καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο θεματικών περιοχών. Γενικά, οι συλλογές αυτές περιλαμβάνουν την Φιλοσοφία, η οποία βρίσκεται στο 100, την Ψυχολογία στο 150, τις Κοινωνικές Επιστήμες στο 300, την Εκπαίδευση στο 370, την Γλώσσα στο 400, την Λογοτεχνία στο 800 και την Ιστορία στο 900. Τα βιβλία της θεατρολογίας (και οι διάφοροι τομείς της) βρίσκονται στο 792 και στις δεκαδικές υποδιαιρέσεις του.

  Τα βιβλία σχετικά με τις οικονομικές επιστήμες  βρίσκονται στο 330, ενώ τα βιβλία της διοίκησης επιχειρήσεων βρίσκονται στο 650. Από το 2003, με την μετακόμιση της ΒΚΠ στο νέο κτίριο,  η συλλογή των βιβλίων των οικονομικών επιστημών ενσωματώθηκε με  τη σχετική συλλογή της καταργηθείσας βιβλιοθήκης του Οικονομικού Τμήματος.

  Τοποθεσίες κατηγοριών και βιβλιοστασίων

  Όλα τα βιβλία των κατηγοριών 000 έως και 700 βρίσκονται στην Βασική Συλλογή Ι, η οποία στεγάζεται στο δεύτερο όροφο της βιβλιοθήκης. Τα βιβλία των κατηγοριών 800 και 900 βρίσκονται στη Βασική συλλογή ΙΙ, η οποία στεγάζεται στον πρώτο όροφο της ΒΚΠ.

  Εγχειρίδια, βιβλία αναφοράς, λεξικά και εγκυκλοπαίδειες βρίσκονται στο Πληροφοριακό Αναγνωστήριο και δεν δανείζονται. Το Πληροφοριακό Αναγνωστήριο βρίσκεται στον πρώτο όροφο και η χρήση των βιβλίων της συλλογής αυτής επιτρέπεται μόνον εντός των χώρων της βιβλιοθήκης.

  Όλα τα βιβλία της ΒΚΠ είναι καταχωρημένα στον Online Κατάλογο (OPAC), ο οποίος είναι προσβάσιμος, τόσο τοπικά μέσα στο κτίριο της ΒΚΠ, όσο και μέσω του διαδικτύου (Νηρέας).

  Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email