Ο δικτυακός τόπος της ΒΚΠ έχει αλλάξει. Μεταφερθείτε στη νέα διευθυνσή μας http://library.upatras.gr.
 • English
 • Η Ανοικτή Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο Πατρών & στη ΒΚΠ

  Ιστορικά στοιχεία

  Ένα σύντομο ιστορικό – εισαγωγικό σημείωμα για το κίνημα της Ανοιχτής Πρόσβασης.

  Η Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα

  Στοιχεία για την κατάσταση και πρόοδο του ζητήματος της Ανοικτής Πρόσβασης στη χώρα μας. Διαβάστε την αναφορά του 2009 που είναι κατατεθειμένη στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτής.

  Διακήρυξη της Alhambra για την Ανοικτή Πρόσβαση στις χώρες της Νότιας Ευρώπης

  Ενημερωθείτε για την πρωτοβουλία του Southern European Libraries Link-SELL για την ανάπτυξη και προώθηση πολιτικών ανοικτής πρόσβασης στις χώρες της Νότιας Ευρώπης.

  Η ΒΚΠ και το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι μεταξύ των πρωτεργατών της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα. Ήδη από το 2004 η ΒΚΠ δραστηριοποιείται έντονα στο χώρο, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες και συνεργασίες και αναπτύσσοντας υπηρεσίες και περιχόμενο.

  Η Ανοικτή Πρόσβαση είναι πλέον για το Πανεπιστήμιο Πατρών στρατηγική επιλογή με βασικούς στόχους

  • την οργανωμένη και συστηματική καταγραφή, διαχείριση και διάχυση στην κοινότητα, του επιστημονικού και ερευνητικού έργου που επιτελείται από τα μέλη του ιδρύματος
  • την δημιουργία και διάθεση ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου στην Ελληνική γλώσσα.
  • την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών και εργαλείων στην ελληνική επιστημονική κοινότητα για την βελτίωση της επικοινωνίας και διάχυσης του παραγόμενου ερευνητικού έργου.

  Οι βασικές περιοχές δράσης της ΒΚΠ στην Ανοικτή Πρόσβαση είναι:

  • Πολιτικές και δράσεις προώθησης
  • Οριζόντιες/συνεργατικές δράσεις
  • Ιδρυματικό Καταθετήριο «Νημερτής»
  • Ψηφιακά Αρχεία Ελληνικών Περιοδικών
  • Πασιθέη: πλατφόρμα ηλεκτρονικής έκδοσης περιοδικών

  Οι βασικές αρχές που διέπουν τις σχετικές δράσεις της ΒΚΠ είναι:

  • Ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενο
  • Συνεργασίες με τους δημιουργούς ή κατόχους περιεχομένου ή/και τεχνογνωσίας
  • Χρήση ανοικτών τεχνολογιών, εφαρμογών λογισμικού και προτύπων
  • Εθνικές και διεθνείς συνεργασίες
  • Μακροχρόνια διατήρηση και προστασία του ψηφιακού περιεχομένου
  • Διάχυση του ερευνητικού έργου του ιδρύματος στην κοινότητα

  Υποστήριξη δημοσίευσης σε καθεστώς Ανοικτής πρόσβασης

  Η ΒΚΠ και το Πανεπιστήμιο Πατρών στηρίζουν έμπρακτα την έκδοση επιστημονικών εργασιών των μελών του Πανεπιστημίου μέσα από το πρόγραμμα της BioMed Central και το πρόγραμμα Open Library of Humanities. Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στη σχετική ιστοσελίδα.

  Ενημέρωση και υποστήριξη για την Ανοικτή Πρόσβαση στα Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα

  Η Ανοικτή Πρόσβαση στο πρόγραμμα Horizon 2020

  Η Ανοικτή Πρόσβαση αποτελεί βασική αρχή του ερευνητικού προγράμματος Horizon 2020. Ενημερωθείτε σχετικά διαβάζοντας τις πληροφορίες που διατίθενται στη σχετική ιστοσελίδα.

  Η Ανοικτή Πρόσβαση OA Pilot στο FP7

  Ενημερωθείτε για την πρωτοβουλία OA Pilot που αφορά έργα που χρηματοδοτούνται από το FP7.

  Η Ανοικτή Πρόσβαση μετά το FP7

  Ενημερωθείτε για την πρωτοβουλία EC/OpenAIRE FP7 post-grant Gold Open Access Pilot.

  Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email