Ο δικτυακός τόπος της ΒΚΠ έχει αλλάξει. Μεταφερθείτε στη νέα διευθυνσή μας http://library.upatras.gr.
 • English
 • Στατιστικά Βιβλιοθήκης

  ΣΥΛΛΟΓΕΣ

  Περισσότερα

  Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στοιχεία από τον ετήσιο απολογισμό του 2016, καθώς και τις προηγούμενες εκδόσεις του σχετική συλλογή στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Νημερτής».

  Συνολική εικόνα

  Ο κατάλογος της ΒΚΠ «Νηρέας» στο τέλος του 2016 περιείχε 128.017 βιβλιογραφικές εγγραφές (τίτλοι τεκμηρίων), οι οποίες αντιστοιχούν σε 210.223 αντίτυπα. Οι αριθμοί αυτοί αναφέρονται τόσο στις συλλογές της ΒΚΠ, όσο και των Τμηματικών Βιβλιοθηκών. Ο κατάλογος της ΒΚΠ είναι προσβάσιμος απότη διεύθυνση http://nereus.lis.upatras.gr.

  Βιβλία

  Tο 2016 προστέθηκαν στη συλλογή της ΒΚΠ συνολικά 2.525 εγγραφές βιβλίων. Από αυτά, 1.947 αντίτυπα προήλθαν από προσθήκες του προγράμματος «Εύδοξος».

  Το 2016 προστέθηκαν στον κατάλογο τα βιβλίων των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, που δημοσιεύθηκαν μέσω του προγράμματος «Κάλλιπος». Η καταλογογράφηση των βιβλιών αυτών αποτελεί μέρος της προσπάθειας της ΒΚΠ για τη συστηματική συγκέντρωση της εκδοτικής δραστηριότητας των μελών του Πανεπιστημίου.

  Το 2016 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μεταφοράς των συλλογών της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Φιλολογίας στις εγκαταστάσεις της ΒΚΠ. Οι εργασίες ξεκίνησαν στα μέσα Ιουλίου και ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο, ενώ τα βιβλία επισημάνθηκαν και με RFID ετικέτες.

  Περιοδικά δημοσιεύματα

  Κατά το 2016, η ΒΚΠ παρά τις δυσχέρειες στην εκτέλεση διαγωνιστικών διαδικασιών είχε πρόσβαση σε 472 περιοδικά, συμπεριλαμβανομένων των συνδρομών στα ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.

  Κοινοπρακτικές συλλογές

  Το 2016 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία ανανέωσης των συμβάσεων του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για τα έτη 2016-2018. Ταυτόχρονα εξοφλήθηκαν οι οικονομικές υποχρεώσεις του Συνδέσμου για το 2016. Επισημαίνεται ότι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός επέβαλλε μείωση του κόστους των συμβάσεων 12% σε σχέση με το παρελθόν. Παράλληλα, υλοποιήθηκε η Υπηρεσία Καταγραφής του Ψηφιακού Περιεχομένου του Συνδέσμου.Μέσα από τη διεύθυνση https://archives.heal-link.gr, είναι διαθέσιμα τα αρχεία των περιοδικών παλαιοτέρων ετών (journal archives) και πλέον κατοχυρώνεται η πρόσβαση σε περιεχόμενο που κατά τα προηγούμενα χρόνια είχε ο Σύνδεσμος. Περισσότερα στη διεύθυνση http://www.heal-link.gr.

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  Δανεισμός υλικού και επισκέψεις

  Το δεύτερο μισό του 2016 έγιναν συνολικά 25.334 δανεισμοί υλικού, που υποδηλώνει μια αύξηση της τάξεως του 10.1%. Παράλληλα έγιναν 3.914 ανανεώσεις δανεισμών. Παρ’ ότι ο αριθμός αυτός αναφέρεται στο χρονικό διάστημα Ιουνίου-Δεκεμβρίου 2016 είναι μεγαλύτερος του προηγούμενου έτους και ο μεγαλύτερος αριθμός δανεισμών από το 2007 και μετά.

  Κατά το 2016 καταχωρήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα της ΒΚΠ 2.175 νέα μέλη. O συνολικός αριθμός των μελών της Βιβλιοθήκης στο τέλος του 2016 ανήλθε στις 29.156 (αύξηση 9%).

  Ο συνολικός αριθμός επισκεπτών στο κτίριο της ΒΚΠ κατά το έτος 2016 ήταν 171.040 (βλ. γράφημα ανά μήνα), κάτι που σηματοδοτεί αύξηση 48% σε σχέση με το 2016. Πιο δραστήριοι μήνες υπήρξαν ο Μάρτιος και ο Νοέμβριος, μήνες που είτε γίνονται μαζικές επιστροφές βιβλίων από το τέλος της εξεταστικής, είτε υπάρχει η έλευση των πρωτοετών φοιτητών.

  Χρήση υπηρεσίας διαδανεισμού

  Η Υπηρεσία Διαδανεισμού διεκπεραίωσε 404 παραγγελίες βιβλιογραφίας, αριθμός που σηματοδοτεί μια πτώση -31.75% στα γενικότερα αιτήματα. Επιτυχώς διεκπεραιώθηκαν 357 αιτήσεις, ποσοστό 88.36%, το οποίο είναι υψηλότερο από το περσινό (82,5%). Δεν ικανοποιήθηκαν 47 αιτήματα.

  Από τις αιτήσεις αυτές, οι 228 αφορούσαν άρθρα, εκ των οποίων οι 113 στάλθηκαν σε Βιβλιοθήκες του εσωτερικού και οι 115 σε Βιβλιοθήκες του εξωτερικού. Από τις 92 παραγγελίες βιβλίων, οι 70 στάλθηκαν στο εξωτερικό και οι 22 σε βιβλιοθήκες του εσωτερικού.

  Από τα 104 αιτήματα που δεν διεκπεραιώθηκαν, οι 36 αφορούσαν αιτήματα για άρθρα περιοδικών και οι 11 αιτήματα για βιβλία, ενώ ένα αίτημα ακυρώθηκε από τους χρήστες της υπηρεσίας. Επίσης, μετά από έλεγχο, 22 αιτήματα καλύφθηκαν από πηγές του διαδικτύου και 14 από πηγές της ΒΚΠ.

  Η ΒΚΠ δέχθηκε συνολικά 95 αιτήματα άλλων βιβλιοθηκών. Από τα 56 αιτήματα που αφορούσαν βιβλία εκπληρώθηκαν τα 52 και απορρίφθηκαν τα 4, ενώ υπήρξαν 39 αιτήματα για άρθρα, από τα οποία εκπληρώθηκαν τα 30 και απορρίφθηκαν τα 9.

  Χρήση συστημάτων

  Έως το τέλος του 2016, 4.040 μοναδικοί χρήστες επισκέφθηκαν τον δικτυακό τόπο της ΒΚΠ και οι προβολές ιστοσελίδων του ήταν 224.968 (αύξηση 47,4%).

  Από το τέλος Ιανουαρίου και έως το τέλος Δεκεμβρίου 2016 επισκέφθηκαν το Ιδρυματικό Αποθετήριο «Νημερτής»91.482 μοναδικοί επισκέπτες και έγιναν 445.592 προβολές σελίδων.

  Όσον αφορά την πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων «Πασιθέη», το 2016 καταγράφηκαν 14.337 επισκέψεις, οι οποίες προήλθαν από 10.566 μοναδικούς χρήστες. Οι επισκέψεις αυτές κατέληξαν σε 182.473 μεταφορτώσεις τεκμηρίων.

  Tην ψηφιακή συλλογή «Πλειάς», επισκέφτηκαν 11.783 χρήστες 21.222 φορές. Οι επισκέψεις αυτές κατέληξαν σε 237.878 μεταφορτώσεις τεκμηρίων. Η δε συλλογή «Κοσμόπολις» δέχτηκε 6.365 επισκέψεις από 4.302 χρήστες οι οποίες μεταφράστηκαν σε 66.678 προβολές σελίδων και η συλλογή «Δανιηλίς» είχε 4.349 επισκέψεις από 3.693 χρήστες με 34.783 προβολές σελίδων.

  Το 2016 η «Διογένεια», είχε 4,325 μοναδικούς επισκέπτες με 11,275 επισκέψεις σε ιστοσελίδες της.

  Χρήση υποδομών βιβλιοθήκης

  Οι αίθουσες Εκπαίδευσης και Διαλέξεων της ΒΚΠ διατίθενται για χρήση από την ακαδημαϊκή κοινότητα για εκδηλώσεις και συναντήσεις. Σε αυτές, το 2016 έλαβαν χώρα διάφορα σεμινάρια ενημερωτικής και εκπαιδευτικής φύσης από μέλη ΔΕΠ, ερευνητικές ομάδες, ενώσεις και συλλόγους φοιτητών, καθώς και παρουσιάσεις διδακτορικών και μεταπτυχιακών εργασιών. Συνολικά και οι δύο αίθουσες της Βιβλιοθήκης χρησιμοποιήθηκαν 208 φορές, αριθμός που σηματοδοτεί μια αύξηση 12% από το 2015.

  Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email