Ο δικτυακός τόπος της ΒΚΠ έχει αλλάξει. Μεταφερθείτε στη νέα διευθυνσή μας http://library.upatras.gr.
 • English
 • Νημερτής

  Η Νημερτής είναι το ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο φιλοδοξεί να φιλοξενήσει όλη την πνευματική παραγωγή του ιδρύματος. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί ως βάση για τις διδακτορικές διατριβές και τις μεταπτυχιακές εργασίες που έχουν εκπονηθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

  H Νημερτής έχει αναπτυχθεί και συντηρείται από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Μεγάλο μέρος της ανάπτυξης της Νημερτούς έχει χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Τηλεφάεσσα. Η Νημερτής έχει αναπτυχθεί με το λογισμικό DSpace και υλοποιεί το πρωτόκολλο συγκομιδής μεταδεδομένων OAI-PHM, βάσει του οποίου καθίσταται αναζητήσιμη από διάφορους διεθνείς δικτυακούς τόπους, συσσωρευτές και μηχανές αναζήτησης. Ευρετηριάζεται από από διάφορες βάσεις, συσσωρευτές, μηχανές αναζήτησης πληροφορίας ανοικτής πρόσβασης.

  Η Νημερτής υιοθετεί τις αρχές των Ανοικτών Βιβλιογραφικών Δεδομένων και διαθέτει τα μεταδεδομένα των εργασιών που φιλοξενούνται σε αυτή σύμφωνα με την άδεια Open Database License. Η άδεια προβλέπει την αναφορά στην πηγή προέλευσης και την παρόμοια διανομή των μεταδεδομένων και μόνον αυτών.

  Είσοδος στο Ιδρυματικό Καταθετήριο Νημερτής

  Πληροφορίες

  • Δέσποινα Γκόγκου, 2610 969626, gkogkou@upatras.gr
  Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email