Ο δικτυακός τόπος της ΒΚΠ έχει αλλάξει. Μεταφερθείτε στη νέα διευθυνσή μας http://library.upatras.gr.
 • English
 • Διαδανεισμός

  Αιτήσεις διαδανεισμού

  Συνδεθείτε με το σύστημα ΙΡΙΣ για να υποβάλλετε την παραγγελία σας.
  Λογότυπο Ιρις

  Η υπηρεσία διαδανεισμού της ΒΚΠ έχει ως αποστολή την εξυπηρέτηση των χρηστών της καθώς και τρίτων βιβλιοθηκών στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • ανεύρεση, παραγγελία και παράδοση αντιγράφων άρθρων σε έντυπη μορφή από περιοδικά τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις συλλογές έντυπων ή ηλεκτρονικών περιοδικών της ΒΚΠ
  • ανεύρεση, παραγγελία & διαδανεισμό βιβλίων από τρίτες βιβλιοθήκες του εσωτερικού ή εξωτερικού τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις συλλογές της
  • αποστολή αντιγράφων άρθρων από περιοδικά των συλλογών της ΒΚΠ προς τρίτες βιβλιοθήκες (Σύστημα ΕΡΜΗΣ)
  • διαδανεισμό βιβλίων των συλλογών της ΒΚΠ προς τρίτες βιβλιοθήκες (ΙΡΙΣ – Σύστημα Διαδανεισμού Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών)

  ΙΡΙΣ – Σύστημα Διαδανεισμού των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

  Η ΒΚΠ συμμετέχει ενεργά το Σύστημα Διαδανεισμού των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, την επίσημη συνεργασία των μελών του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β. – HEAL-Link) για την οργανωμένη και συστηματοποιημένη διεκπεραίωση των διαδικασιών διαδανεισμού.

  Τα αιτήματα παραγγελίας τεκμηρίων των χρηστών της ΒΚΠ διεκπεραιώνονται αποκλειστικά μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης IΡΙΣ. Μάθετε περισσότερα…

  Κανόνες και τιμολόγια παραγγελίας βιβλιογραφίας

  Κανόνες παραγγελίας βιβλιογραφίας

  • Η παραγγελία της βιβλιογραφίας αφορά τις ανάγκες της ερευνητικής/διδακτικής δραστηριότητας του χρήστη.
  • Δικαίωμα παραγγελίας άρθρου ή βιβλίου που δεν βρίσκεται στη ΒΚΠ, έχουν όσοι είναι κάτοχοι κάρτας βιβλιοθήκης και η παραγγελία γίνεται μέσω της Υπηρεσίας Διαδανεισμού.
  • Η παραγγελία μπορεί να ικανοποιηθεί είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό με την ανάλογη χρηματική επιβάρυνση του χρήστη.
  • Για την χρέωση των παραγγελιών υπάρχει σχετικό τιμολόγιο που καθορίζεται από την ΕΒΚΠ.
  • Η παραγγελία βιβλίου ή άρθρου από τεύχος περιοδικού που έχει χαθεί ή δεν είναι διαθέσιμο από την συλλογή της ΒΚΠ δεν έχει οικονομική επιβάρυνση για τον χρήστη.
  • Δυνατότητα δημιουργίας Αποθεματικού Λογαριασμού έχουν όλοι οι χρήστες της ΒΚΠ. Με το άνοιγμα του λογαριασμού καταβάλλεται το ελάχιστο ποσό των είκοσι (20) ευρώ.
  • Υλικό που δανείζεται από άλλη Βιβλιοθήκη υπόκειται στους όρους δανεισμού που θέτει η δανείζουσα Βιβλιοθήκη.
  • Οι εξωτερικοί χρήστες δεν έχουν την δυνατότητα παραγγελίας βιβλίων μέσω της Υπηρεσίας Διαδανεισμού.
  • Στην περίπτωση παραγγελίας βιβλίου, όταν χρειάζεται συγκεκριμένη έκδοση πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση διαφορετικά θα παραγγέλνεται η πιο πρόσφατη έκδοση (σε περίπτωση που βρεθεί).
  • Παραγγελίες βιβλίων δεν εκτελούνται από 15 Ιουλίου μέχρι 20 Αυγούστου.
  • Σε περίπτωση μη παραλαβής άρθρου μέσα σε χρονικό διάστημα 6 μηνών, γίνεται χρέωση της βιβλιογραφίας που έχει παραγγελθεί στην κάρτα βιβλιοθήκης του χρήστη (αν δεν είναι κάτοχος Αποθεματικού Λογαριασμού).
  • Σε περίπτωση μη παραλαβής βιβλίου, μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα που έχει ορισθεί από την δανείζουσα Βιβλιοθήκη, το βιβλίο θα επιστρέφεται και θα γίνεται χρέωση στην κάρτα βιβλιοθήκης του χρήστη (αν δεν είναι κάτοχος Αποθεματικού Λογαριασμού).

   

  Τιμολόγιο Παραγγελίας Aρθρων

  Παραγγελία άρθρου από εξωτερικό Παραγγελία άρθρου από ελληνικές βιβλιοθήκες (Υπηρεσία ΕΡΜΗΣ)
  01-10 σελ: 2,90 Ευρώ
  11-20 σελ: 4,30 Ευρώ
  21-30 σελ: 5,70 Ευρώ
  31-40 σελ: 7,10 Ευρώ
  41-50 σελ: 8,50 Ευρώ
  51-100 σελ: 14,10 Ευρώ
  101-150 σελ: 19,80 Ευρώ
  151-200 σελ: 25,40 Ευρώ
  201-250 σελ: 31,00 Ευρώ
  01-20 σελ: 2,00 Ευρώ
  21-50 σελ: 3,00 Ευρώ
  51-100 σελ: 5,00 Ευρώ
  101-150 σελ: 8,00 Ευρώ
  151-200 σελ: 10,00 Ευρώ
  200 σελ. και άνω: 15,00 Ευρώ

  Τιμολόγιο Παραγγελίας Βιβλίων

  Παραγγελία βιβλίου από εσωτερικό Παραγγελία βιβλίου από εξωτερικό
  11,00 € 17,50 €
  Πρόστιμο καθυστερημένης επιστροφής βιβλίου
  1,50 €/ημέρα

  Αποθεματικός λογαριασμός

  Οι χρήστες της ΒΚΠ έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας ενός Αποθεματικού Λογαριασμού για την οικονομική διαχείριση των αιτημάτων τους επωφελούμενοι των πλεονεκτημάτων που παρέχει ένας τέτοιος λογαριασμός. Ενημερωθείτε από τη σχετική ιστοσελίδα.

  Πληροφορίες:

  • Κωνσταντίνα Σύψα, 2610 969673, dina@lis.upatras.gr
  Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email