Ο δικτυακός τόπος της ΒΚΠ έχει αλλάξει. Μεταφερθείτε στη νέα διευθυνσή μας http://library.upatras.gr.
 • English
 • ΑΜΕΑ

  Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης έχει θέσει σε λειτουργία δύο σταθμούς εργασίας για την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες στο έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό της.

  Η δημιουργία των δύο αυτών σταθμών εργασίας εντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου “ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ – Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών στην ακαδημαϊκή κοινότητα” (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) και ειδικότερα στη δράση 2.2. με την ονομασία “Υπηρεσία Πληροφόρησης Ατόμων με ειδικές ανάγκες”. Στόχος της δημιουργίας αυτών των δύο θέσεων εργασίας ήταν η υποστήριξη των ΑΜΕΑ στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν, ανακτήσουν και χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές πηγές που διαθέτει η ΒΚΠ, καθώς επίσης και να αποκτήσουν πρόσβαση στο ελευθέρα διακινούμενο περιεχόμενο του διαδικτύου.

  Οι δύο αυτοί σταθμοί προορίζονται για χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης (μερική ή ολική τύφλωση) ή/και με προβλήματα κινητικότητας. Οι δύο σταθμοί εργασίας πέραν του ειδικού λογισμικού είναι εξοπλισμένοι και με τον απαραίτητο περιφερειακό εξοπλισμό, όπως έγχρωμο σαρωτή (scanner) και συμβατικό εκτυπωτή, ακουστικά και ηχεία. Οι σταθμοί στεγάζονται στον 1ο όροφο της ΒΚΠ σε ειδικό χώρο.

  Εξοπλισμός

  Ενημερωθείτε για τον εξοπλισμό των σταθμών εργασίας.

  Ενημερωτικό Υλικό

  Υπάρχουν διαθέσιμα δύο ειδικά ενημερωτικά φυλλάδια:

  AMElib

  Η Βιβλιοθήκη συμμετέχει στη δράση AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library) του ΣΕΑΒ, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της προσπάθειας άρσης των εμποδίων για τους εντυπο-ανάπηρους χρήστες των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Ο στόχος εξειδικεύεται στην προσφορά προσβάσιμου περιεχομένου μέσα από μία εξίσου προσβάσιμη διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία στηρίζεται στην εφαρμογή διατάξεων εξαίρεσης από το περιουσιακό δικαίωμα του δημιουργού για εντυπο-ανάπηρα άτομα, όπως αυτές προβλέπονται στη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία.

  Πληροφορίες

  • Γιάννης Τσάκωνας, 2610 969610, john@lis.upatras.gr
  • Δώρα Λοτσάρη, 2610969628, dlotsari@upatras.gr
  Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email