Ο δικτυακός τόπος της ΒΚΠ έχει αλλάξει. Μεταφερθείτε στη νέα διευθυνσή μας http://library.upatras.gr.
 • English
 • Εγκαταστάσεις – Εξοπλισμός

  Εγκαταστάσεις

  Οι χώροι, οι συλλογές και οι υπηρεσίες της ΒΚΠ αναπτύσσονται σε τέσσερα επίπεδα – ορόφους.

  Διατίθενται:

  • Τετρακόσιες (400) θέσεις μελέτης στα αναγνωστήρια όλων των ορόφων
  • Σαράντα τέσσερις (44) θέσεις εργασίας σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές
  • Έξι (6) αίθουσες συνεργασίας, οι οποίες διατίθενται σε ομάδες εργασίας μελών ΔΕΠ, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε ημερήσια βάση
  • Τέσσερα (4) ατομικά αναγνωστήρια
  • Αίθουσα διαλέξεων χωρητικότητας 70 ατόμων
  • Αίθουσα εκπαίδευσης χρηστών χωρητικότητας 20 ατόμων
  • Βεστιάριο
  • Εκατόν είκοσι τέσσερις (124) θυρίδες ασφαλείας

  Κατανομή υπηρεσιών, συλλογών και χώρων κατά όροφο

  Το μεγαλύτερο μέρος του ισογείου καταλαμβάνουν τα βιβλιοστάσια των επιστημονικών περιοδικών, στα οποία ταξιθετούνται τα τεύχη των παλαιότερων ετών. Στο ισόγειο επίσης υπάρχουν δύο (2) αίθουσες συνεργασίας και τρία (3) ατομικά αναγνωστήρια μεταπτυχιακών φοιτητών, αναγνωστήριο ερευνητών, το βιβλιοστάσιο διδακτορικών διατριβών, καθώς επίσης και τη Μονάδα Προσκτήσεων, Τεκμηρίωσης & Βιβλιογραφικής Ενημέρωσης.

  Στο ισόγειο λειτουργεί γραφείο πληροφόρησης για να εξυπηρετεί τα αιτήματα των χρηστών και ειδικότερα για να υποστηρίζει τις αναζητήσεις στα περιοδικά. Τα γραφεία πληροφόρησης ανά όροφο είναι μια νέα υπηρεσία που εγκαινιάστηκε με την εγκατάσταση στο νέο κτίριο.

  Στον πρώτο όροφο βρίσκεται η κύρια είσοδος του κτιρίου της ΒΚΠ. Στον όροφο αυτό λειτουργούν γραφείο πληροφόρησης και οι υπηρεσίες που ασχολούνται με την διακίνηση του υλικού, δηλαδή η Μονάδα Αναγνωστηρίων και Δανεισμού και η Υπηρεσία Διαδανεισμού. Εδώ βρίσκεται το δανειστήριο της ΒΚΠ, στο οποίο κάποιος απευθύνεται για να δανειστεί, να ανανεώσει δανεισμό ή να επιστρέψει υλικό που έχει δανειστεί από τις συλλογές της ΒΚΠ.

  Στα βιβλιοστάσια του πρώτου ορόφου φιλοξενείται η συλλογή του πληροφοριακού υλικού της βιβλιοθήκης (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, εγχειρίδια κλπ), η συλλογή στερεότυπων εκδόσεων, καθώς επίσης και το τμήμα της Βασικής Συλλογής, το οποίο περιέχει τις κατηγορίες 800 (Λογοτεχνία) και 900 (Ιστορία-Γεωγραφία) του δεκαδικού ταξινομικού συστήματος Dewey.

  Στον πρώτο όροφο βρίσκεται επίσης η Αίθουσα Εκδηλώσεων της ΒΚΠ. Τέλος, στον πρώτο όροφο βρίσκονται τα γραφεία της διοίκησης (Διεύθυνση, Γραμματεία, Αίθουσα Συνεδριάσεων Εφορείας της ΒΚΠ, Αρχείο), καθώς και ο χώρος εργασίας για ΑΜΕΑ.

  Στο δεύτερο όροφο βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα της έντυπης συλλογής. Εδώ βρίσκονται βιβλία που κατατάσσονται στις κατηγορίες του δεκαδικού συστήματος ταξινόμησης Dewey 000-700. Εδώ επίσης βρίσκονται και τα εκθετήρια των τευχών των περιοδικών του τρέχοντος έτους. Οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται για βοήθεια και καθοδήγηση στο γραφείο πληροφόρησης, που βρίσκεται στο κέντρο του ορόφου.

  Η ΒΚΠ εμπλουτίζει τις συλλογές υλικού της με τεκμήρια σε διάφορες ηλεκτρονικές ή αναλογικές μορφές: online υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, εκπαιδευτικά και πληροφοριακά CD-ROMs πολυμέσων, βιντεοταινίες, κασέτες, μουσικά CDs, microfiches, κλπ. Για την προβολή και διάθεση του υλικού αυτού στους χρήστες δημιουργήθηκε το εργαστήριο πολυμέσων με 24 θέσεις εργασίες και το απαραίτητο λογισμικό.

  Τέλος στον όροφο αυτό βρίσκεται ακόμα μια αίθουσα εκπαίδευσης, χωρητικότητας είκοσι (20) ατόμων, και ο χώρος που φιλοξενεί τη Μονάδα Υποστήριξης Χρηστών και τη Μονάδα Μηχανοργάνωσης, Έρευνας & Ανάπτυξης.

  Στον τρίτο όροφο βρίσκεται η αίθουσα δωρεών με πολλά παλαιά και σπάνια βιβλία και περιοδικά από τις προσωπικές συλλογές καθηγητών και φίλων του Πανεπιστημίου (δωρεά Α. Γραμματικού, δωρεά Γ. Κούμουλου, δωρεά Κ. Πανίτσα κ.α.). Ενα σημαντικό τμήμα καταλαμβάνει η Βιβλιοθήκη Γενικής Παιδείας Β.Β. Αντωνόπουλου. Η Βιβλιοθήκη Γενικής Παιδείας είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ευρύτερης συλλογής της ΒΚΠ και τα βιβλία της, ελληνικά κυρίως, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων.

  Το δεύτερο μεγάλο τμήμα του τρίτου ορόφου καταλαμβάνει το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες του ακαδημαϊκού και ευρύτερου κοινού στην πληροφόρηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Δίκτυα & Εξοπλισμός Η/Υ

  Για την υποστήριξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΒΚΠ έχει αναπτυχθεί ένα οργανωμένο δίκτυο υπολογιστικών συστημάτων, τα οποία είναι διάσπαρτα στους χώρους της Βιβλιοθήκης.

  Το καλωδιακό δίκτυο της Βιβλιοθήκης είναι κατηγορίας 6 (1 Gb) με δυνατότητα ενεργοποίησης έως και 400 πριζών, αλλά μπορεί να λειτουργεί και σε χαμηλότερες ταχύτητες (10 Mb, 100 Mb). Το ασύρματο δίκτυο της Βιβλιοθήκης βασίζεται στο πρωτόκολλο IEEE 802.11g με μέγιστη ταχύτητα τα 54 Mb.

  Τα υπολογιστικά συστήματα της Βιβλιοθήκης είναι οργανωμένα ως εξής:

  Συστήματα Βιβλιογραφικών αναζητήσεων – (OPACs)

  Πρόκειται για υπολογιστές οι οποίοι είναι κατανεμημένοι στους ορόφους της Βιβλιοθήκης και οι οποίοι βρίσκονται τοποθετημένοι σε θέσεις εργασίας υψηλού τύπου. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα ελεύθερα μόνο για την αναζήτηση εγγραφών στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης.

  Νησίδες Η/Υ (1ος και 2ος όροφος )

  Πρόκειται για εικοσιοκτώ (28) τερματικά συστήματα σε γραφικό περιβάλλον Unix. Μέσω αυτών είναι δυνατή η πρόσβαση στο διαδίκτυο, η χρήση δικτυακών εφαρμογών καθώς και η χρήση βασικών εφαρμογών λογισμικού γραφείου (επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα κλπ) μέσω του πακέτου Open Office.

  Εργαστήριο Η/Υ (2ος όροφος)

  Σταθμοί εργασίας σε γραφικό περιβάλλον Windows. Σε δύο από αυτούς παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης ψηφιοποιητών (scanners). Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εκτυπώσεων με χρέωση.

  Κοινόχρηστο Δίκτυο ΒΚΠ

  Το κοινόχρηστο δίκτυο της Βιβλιοθήκης απευθύνεται στους χρήστες της ΒΚΠ κατόχους φορητών υπολογιστών (laptops) και τους παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το φορητό τους υπολογιστή εντός της Βιβλιοθήκης, με ταυτόχρονη σύνδεση (ασύρματη ή ενσύρματη) στο διαδίκτυο (Internet). Στη Βιβλιοθήκη βρίσκεται σε λειτουργία το ασύρματο δίκτυο Eduroam.

  Για τη χρήση του Eduroam οι χρήστες θα πρέπει να ρυθμίσουν κατάλληλα το προφίλ του ασύρματου αυτού δικτύου. Για ευκολία προτείνεται να εγκαταστήσουν την εφαρμογή eduroam Configuration Assistant Tool , που δημιουργεί το προφίλ του ασύρματου δικτύου και εισάγει τα απαραίτητα πιστοποιητικά, αν αυτά λείπουν από το λειτουργικό σύστημα, ενώ υποστηρίζει τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα, όπως MS Windows (Vista, 7, 8, 8.1), Apple OS X (Lion, Mountain Lion, Mavericks, Yosemite), Apple iOS, και Linux. Σε άλλα λειτουργικά συστήματα που δεν υποστηρίζονται από το eduroam CAT (π.χ. Android), οι χρήστες μπορούν να ακολουθήσουν τις χειροκίνητες ρυθμίσεις που προτείνονται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων.

  Η εμβέλεια του δικτύου είναι:

  • Ασύρματο δίκτυο: 1ος και 2ος όροφος κτιρίου ΒΚΠ (δυτική πλευρά)
  • Ενσύρματο Δίκτυο: Ισόγειο (Αίθουσες Συνεργασίας – Ατομικά Αναγνωστήρια), 1ος όροφος (βόρειο-δυτική γωνία), 2ος όροφος (περιμετρικά του ορόφου)

  Η χρήση των δικτύων οφείλει να είναι σύμφωνη με τον “Κανονισμό Λειτουργίας του Δικτύου Τηλεματικής Πανεπιστημίου Πατρών”.

  Για απορίες ή και προβλήματα αποτανθείτε στη Μονάδα Μηχανοργάνωσης, Έρευνας & Ανάπτυξης, ενώ περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο Eduroam μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων.

  Κεντρικοί εκτυπωτές δικτύου

  Οι εκτυπωτές αυτοί είναι κατανεμημένοι ανά όροφο και καλύπτουν τις εκτυπωτικές ανάγκες της Βιβλιοθήκης.

  Σύστημα ψηφιοποίησης βιβλίων (Book Scanner)

  Ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιοποίησης βιβλίων με τη μέθοδο της φωτογράφισης. Κατάλληλο και για σπάνια / ευπαθή βιβλία.

  Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Παραρτήματος Αγρινίου

  Το Παράρτημα της ΒΚΠ στο Αγρίνιο στεγάζεται στον 1ο όροφο του Κεντρικού Κτιρίου, σε ένα χώρο περίπου 200 τ.μ. Η συλλογή του Παραρτήματος απαριθμεί περίπου 15.000 τόμους βιβλίων ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων, που καλύπτουν τα επιστημονικά ενδιαφέροντα των Τμημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος Φυσικών Πόρων (Δ.Π.Φ.Π.), Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) και Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Δ.Π.Π.Ν.Τ.). Το Παράρτημα συλλέγει συστηματικά και τις διπλωματικές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί στα Τμήματα αυτά. Στον χώρο του Παραρτήματος βρίσκονται επίσης, κοινόχρηστοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, ντουλάπια φύλαξης προσωπικών αντικειμένων και φωτοτυπικό μηχάνημα.

  Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email