Ο δικτυακός τόπος της ΒΚΠ έχει αλλάξει. Μεταφερθείτε στη νέα διευθυνσή μας http://library.upatras.gr.
 • Ελληνικά
 • Research & Development

  Library Projects

  • PAGE: Printed Material Management System using Radio Frequency Identification Technology
  • APARSEN: Alliance for Permanent Access to the Records of Science Network
  • Telephassa: Provide Electronic Services Library & Information Service of the University of Patras in the Academic Community (2001-2006)
  • DIEPER: DIgitized European PERiodicals (1999-2001)
  • EPIDAVROS: Development of network application of school libraries in the Peloponnese, Zakynthos, Kefalonia and Ithaka (1999-2001)
  • Courses – Writings (1998-1999)
  • POLYMNIA: Program to upgrade the functions and services of the Central Library of the University of Patras in using new technologies (1996-2000)
  • TRANSLIB (TELEMATICS for LIBRARIES I, 1994-1996)
  • Focal Point Relay Documentation & Office Value (STRIDE / HELLAS)
  • MECANO (TELEMATICS for LIBRARIES I, 1993-1995)
  • FASTDOC (TELEMATICS for LIBRARIES I, 1993-1995)
  • Script (STRIDE / HELLAS, 1991-1993)
  • Telephassa (COMETT I, 1990-1992)

  User surveys

  As part of the overall effort and assessment procedures of the quality of services that are provided to the users, LIC has established a specific program of periodic user surveys to record and calculate various useful statistics and indicators relating to:

  • quality of service
  • LIC penetration in the population of the University of Patras
  • importance and impact of the services of LIC in the work of users
  • use of services
  • user expectations

  So far there have been conducted three wide user surveys (1998, 1999, 2012), which unfortunately are not available in the English language.

  Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email