Ο δικτυακός τόπος της ΒΚΠ έχει αλλάξει. Μεταφερθείτε στη νέα διευθυνσή μας http://library.upatras.gr.
  • Ελληνικά
  • Audiovisual material

    LIC, except from the printed material, also holds audiovisual material, that consists primarily of videotapes and CD-ROMs. This material is stored in special drawers in the offices of the User Support Department located on the 2nd floor and it is available for use only within the premises of LIC. The accompanying material of printed books, such as diskettes, CD-ROMs, etc. is also kept there.

    Audiovisual material concerning the European Union is held on the premises of the European Documentation Centre (3rd floor), which is also available for use only within the premises of LIC.

    Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email