Ο δικτυακός τόπος της ΒΚΠ έχει αλλάξει. Μεταφερθείτε στη νέα διευθυνσή μας http://library.upatras.gr.
 • English
 • Υποστήριξη εκπαιδευτικού έργου

  eClass

  Η πλατφόρμα e-Class αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης για την κοινότητα του Πανεπιστημίου Πατρών. Η δημιουργία της πλατφόρμας αποτελούσε το βασικό φυσικό αντικείμενο της δράσης «Ανάπτυξη Νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υποβοήθησης των Εκπαιδευτικών Διαδικασιών» του έργου ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ανάπτυξη μηχανισμών διάθεσης και προσπέλασης διαφόρων τύπων εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή και μέσω του διαδικτύου.

  Ο ρόλος της ΒΚΠ

  Η συμμετοχή της ΒΚΠ συνοψίζεται στα ακόλουθα σημεία:

  1. Εμπλουτισμό των μαθημάτων σε επίπεδο:
   • βιβλιογραφικής ενημέρωσης και τεκμηρίωσης,
   • αναζήτησης και διάθεσης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης
  2. Υποστήριξη και εκπαίδευση στη χρήση του συστήματος, τόσο των μελών ΔΕΠ, όσο και των φοιτητών με:
   • Οργανωμένα σεμινάρια, στους χώρους της ΒΚΠ
   • Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση
   • Τριμελή ομάδα υποστήριξης
  3. Διασφάλιση της νομιμότητας των χρηστών με την εξασφάλιση αδειών χρήσης ή ψηφιοποίησης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού.
  4. Προμήθεια αναγκαίου εκπαιδευτικού υλικού, κυρίως σε ηλεκτρονική μορφή.

  Συνεργασία

  Η υλοποίηση της πλατφόρμας έγινε σε συνέργια με αντίστοιχη δράση του Κέντρου Λειτουργία Δικτύων του Πανεπιστημίου Πατρών (UPnet). Η πλατφόρμα e-Class αναπτύσσεται από το Δίκτυο Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων GUnet.

  Υποστήριξη

  Για την παροχή υποστήριξης των φοιτητών στην χρήση της πλατφόρμας η ΒΚΠ έχει δημιουργήσει ειδικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποστολή κάθε σχετικού ερωτήματος. Ο λογαριασμός είναι vle_help@lis.upatras.gr.

  Συνδεθείτε με το eClass.

  Προνόη

  Η υπηρεσία Προνόη δίνει τη δυνατότητα να συνδεθεί δυναμικά το περιεχόμενο των μαθημάτων που διδάσκονται σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Πατρών -αναλυμένο σε όρους θεματικής ανάλυσης- με τον κατάλογο του υλικού της ΒΚΠ (course analysis).

  Η Προνόη αποτελεί ουσιαστικά ένα εργαλείο για τους διδάσκοντες, γιατί τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν ανά πάσα στιγμή μια ενημερωμένη βιβλιογραφική λίστα να προτείνουν στους φοιτητές τους και παράλληλα τη δυνατότητα να αξιολογούν τις συλλογές της ΒΚΠ και το επίπεδο βιβλιογραφικής κάλυψης των μαθημάτων τους απο το υπάρχον υλικό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούν να εντοπίζουν τα κενά των συλλογών και να συμβάλλουν αποτελεσματικά στις μελλοντικές παραγγελίες υλικού από τη ΒΚΠ.

  Συνδεθείτε με την Προνόη

  Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email