Ο δικτυακός τόπος της ΒΚΠ έχει αλλάξει. Μεταφερθείτε στη νέα διευθυνσή μας http://library.upatras.gr.
 • English
 • Δανεισμός

  Υλικό

  Το υλικό των συλλογών της ΒΚΠ χωρίζεται σε δανειζόμενο και μη δανειζόμενο. Μη δανειζόμενο υλικό σε γενικές γραμμές είναι τα λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, εγχειρίδια, βιβλία αναφοράς, περιοδικά, οπτικοακουστικό υλικό, βιβλία συγκεκριμένων συλλογών δωρεών.

  Κανένα αντίτυπο συλλογής δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να δανειστεί πριν καταχωριστεί στον κατάλογο και σφραγιστεί.

  Κάρτα Χρήστη

  Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες της ΒΚΠ που είναι κάτοχοι έγκυρης κάρτας χρήστη. Η κάρτα χρήστη είναι αυστηρά προσωπική και εκδίδεται από τη ΒΚΠ μετά από σχετική αίτηση του χρήστη. Επανέκδοση κάρτας για πρώτη φορά, αφού έχει δηλωθεί στη Βιβλιοθήκη η απώλειά της, πραγματοποιείται απλά με την επίδειξη του πάσου του φοιτητή ή της αστυνομικής ταυτότητας του εξωτερικού χρήστη. Η επανέκδοση κάρτας για δεύτερη φορά επιβαρύνεται με το ποσόν των 5 Ευρώ. Η επανέκδοση κάρτας για τρίτη φορά επιφέρει εξάμηνη ποινή διακοπής χρήσης των υπηρεσιών της ΒΚΠ.

  Έκδοση κάρτας χρήστη

  Διάρκεια Δανεισμού

  Το χρονικό διάστημα δανεισμού ποικίλει ανάλογα με την κατηγορία του χρήστη (ΔΕΠ, ΜΦ, Φ, ΕΧ) και την κατηγορία του βιβλίου (βιβλίο συχνής ή συνήθους χρήσης). Το σύνολο των βιβλίων που μπορεί ένας χρήστης να δανειστεί ταυτόχρονα ποικίλει επίσης ανάλογα με την κατηγορία του χρήστη (ΔΕΠ, ΜΦ, Φ, ΕΧ) και στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα βιβλία που ο χρήστης έχει ήδη δανειστεί και δεν έχει επιστρέψει.

  Διαβάστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διάρκεια δανεισμού ανάλογα με την κατηγορία του βιβλίου και του χρήστη στη σχετική ιστοσελίδα

  Επιστροφή Βιβλίου – Καθυστερημένη Επιστροφή – Απώλεια Βιβλίου

  Προκειμένου οι φοιτητές να πάρουν πτυχίο ή να διαγραφούν από το Τμήμα τους, υποχρεούνται να παραδώσουν στη ΒΚΠ την κάρτα τους και να πάρουν βεβαίωση ότι δε χρωστούν βιβλία ή πρόστιμα. Σε αντίθετη περίπτωση, για να πάρουν την παραπάνω βεβαίωση, πρέπει να επιστρέψουν όσα βιβλία έχουν δανειστεί ή να τα αντικαταστήσουν (εάν τα έχουν χάσει) και να πληρώσουν τα πρόστιμα που χρωστούν.

  Επιστροφή βιβλίου

  Ο χρήστης οφείλει να επιστρέψει το βιβλίο που έχει δανειστεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα χρονικά όρια της διάρκειας δανεισμού του βιβλίου.

  Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής ενός βιβλίου, ο εν λόγω χρήστης επιβαρύνεται με πρόστιμο 0,30 € ανά ημέρα καθυστέρησης. Στις περιπτώσεις καθυστερημένης επιστροφής βιβλίου δεν μπορεί να γίνει ανανέωση δανεισμού.

  Ο δανειζόμενος οφείλει να επιστρέψει το σχετικό υλικό στην κατάσταση που το παρέλαβε. Απαγορεύονται οι σημειώσεις, οι υπογραμμίσεις και γενικά κάθε αλλοίωση του εντύπου.

  Σε περίπτωση απώλειας ή αλλοίωσης του βιβλίου (σχισμένες ή λεκιασμένες σελίδες), ο δανειζόμενος υποχρεούται να το αντικαταστήσει. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, η Εφορεία της ΒΚΠ αποφασίζει για το ύψος της χρηματικής αποζημίωσης.

  Το ύψος των προστίμων καθορίζονται από την Εφορεία της ΒΚΠ.

  Διαχείριση προστίμων

  Όποιο μέλος της ΒΚΠ χρωστά συνολικά πάνω από 10 € δεν επιτρέπεται να δανειστεί κάτι άλλο, εάν δεν εξοφλήσει το ποσό αυτό. Η χρέωση προστίμων σταματά στο ύψος του ποσού αυτού και ακολούθως υπάρχει επιβολή του μέτρου αναστολής δικαιώματων δανεισμού για έναν (1) μήνα από την ημερομηνία επικοινωνίας του χρήστη με τη Βιβλιοθήκη. Στο ποσό αυτό δεν προσμετρούνται άλλες οφειλές του χρήστη, όπως για παράδειγμα χρέωση εκτυπώσεων.

  Αν κάποιος χρωστά μικροποσά από καθυστερήσεις πολλών βιβλίων ή από πολλές καθυστερήσεις/ανανεώσεις του ίδιου βιβλίου, τότε πληρώνει όλο το ποσό που χρωστά χωρίς καμία έκπτωση.

  Υπενθυμίζεται ότι προκειμένου οι φοιτητές να πάρουν πτυχίο ή να διαγραφούν από το τμήμα τους, υποχρεούνται να παραδώσουν στη ΒΚΠ την κάρτα τους και να πάρουν βεβαίωση ότι δε χρωστούν βιβλία ή πρόστιμα. Σε αντίθετη περίπτωση, για να πάρουν την παραπάνω βεβαίωση, πρέπει να επιστρέψουν όσα βιβλία έχουν δανειστεί ή να τα αντικαταστήσουν (εάν τα έχουν χάσει) και να πληρώσουν τα πρόστιμα που χρωστούν.

  Κρατήσεις & Ανανεώσεις

  Κρατήσεις

  Όσον αφορά τις κρατήσεις βιβλίων κάθε χρήστης μπορεί να κάνει ταυτόχρονη κράτηση μέχρι 2 βιβλίων. Η κράτηση προηγείται της ανανέωσης.

  Ανανέωση

  Η ανανέωση δανεισμού ενός βιβλίου επιτρέπεται, εφόσον δεν έχει παρέλθει το χρονικό όριο επιστροφής του εντύπου και δεν έχει γίνει κράτησή του. Οι ανανεώσεις μπορούν να γίνονται είτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2610 969621, είτε με την επίδειξη της κάρτας βιβλιοθήκης στον πάγκο δανεισμού (1ος όροφος κτιρίου ΒΚΠ).

  Οι εκπρόθεσμες ανανεώσεις δεν επιτρέπονται.

  Οι κανόνες δανεισμού καθορίζονται από την Εφορεία της ΒΚΠ.

  Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email