Ο δικτυακός τόπος της ΒΚΠ έχει αλλάξει. Μεταφερθείτε στη νέα διευθυνσή μας http://library.upatras.gr.
 • English
 • Εφορεία Βιβλιοθήκης

  H Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πατρών.

  Η λειτουργία της εποπτεύεται από Εφορεία με τετραετή θητεία που ορίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου. Η λειτουργία της ΒΚΠ διέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, βάσει του οποίου ορίζεται και η διοικητική διάρθρωση σε τμήματα και οι αρμοδιότητες τους.

  Εφορεία ΒΚΠ

  Η ΒΚΠ εποπτεύεται από Εφορεία με τετραετή θητεία, η οποία ορίζεται από την Σύγκλητο.

  Στην παρούσα περίοδο η σύνθεση της Εφορείας (ΕΒΚΠ) είναι:

  • Νικόλαος Αβούρης, Πρόεδρος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
  • Αικατερίνη Κωστίου, Αναπληρώτρια Πρόεδρος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας
   • Αναπληρωματικό Μέλος: Ιωάννης Δημητρακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
  • Χρυσή Καραπαναγιώτη, Μέλος, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας
   • Αναπληρωματικό Μέλος: Βασίλειος Παπαγεωργίου, Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών
  • Ιωάννης Ζαρκάδης, Μέλος, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής
   • Αναπληρωματικό Μέλος: Κυριάκος Κυπραίος, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής
  • Δημήτριος Δαμάσκος, Μέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών
   • Αναπληρωματικό Μέλος: Χρήστος Μεράντζας, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

  Στην ΕΒΚΠ συμμετέχουν επίσης ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών και ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι προτείνονται από τους αντίστοιχους Συλλόγους, καθώς και ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΒΚΠ ως εισηγητής (άνευ ψήφου).

  Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email