Ο δικτυακός τόπος της ΒΚΠ έχει αλλάξει. Μεταφερθείτε στη νέα διευθυνσή μας http://library.upatras.gr.
  • English
  • Οπτικοακουστικό υλικό

    Η ΒΚΠ διαθέτει στη συλλογή της, εκτός από το έντυπο, και οπτικοακουστικό υλικό που αποτελείται κυρίως από βιντεοκασέτες και CD-ROMs. Το υλικό αυτό φυλάσσεται σε ειδικά συρτάρια στο τμήμα Υποστήριξης / Εκπαίδευσης Χρηστών που βρίσκεται στον 2ο όροφο και διατίθεται για χρήση μόνο εντός των χώρων της ΒΚΠ. Μαζί με το υλικό αυτό φυλάσσεται και το συνοδευτικό υλικό των έντυπων βιβλίων της ΒΚΠ, όπως δισκέτες, CD-ROMs κλπ.

    Υλικό σε οπτικοακουστικά μέσα σχετικό με την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στους χώρους του Κέντρου Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (3ος όροφος), το οποίο είναι και αυτό διαθέσιμο προς χρήση μόνο εντός των χώρων της ΒΚΠ.

    Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedIn+1Share on TumblrShare via email